Sjælesorgskursus København

28-09-2018

I foråret 2019 holder jeg i samarbejde med CTIP (Center for Teologi i Praksis) et sjælesorgskursus i Dansk Bibel-Instituts lokaler.

MÅLET MED KURSET ER At deltagerne
• bliver udrustet til at øve sjælesorg i menighedslivet
• bliver bevidste om egen person i sjælesorgens rum
• bliver i stand til at møde det hele menneske i sjælesorgen
• bliver fortrolige med brugen af sjælesorgens midler
• får skærpet opmærksomheden på grænsefladerne mellem sjælesorg og terapi

MÅLGRUPPE
Præster, sognemedhjælpere, diakoner, menigheders sjælesorgsteams, personer med sjælesørgeriske opgaver i menighedsmæssig sammen-hæng, ansatte i missionsbevægelser m.fl.

INDHOLD
Kurset er tilrettelagt som en gennemgang af Leif Andersens bøger ”Kroppen og ånden” bind I og II. Læs de angivne sider forud for den enkelte samling. Vi bruger også tid på drøftelse på kurset. Hver gang arbejder vi også med sjælesørgeriske cases i grupper og i plenum. Deltagerne må gerne bidrage med relevante cases. Grundbøgerne kan suppleres med andre anbefalede bøger og artikler.

Der er åben for tilmelding. Har du brug for at høre nærmere, inden du tilmelder dig, så tøv ikke med at kontakte mig.
Program for kurset ses her.
Tilmelding sker via DBI’s site.