Artikler

Artiklen skrev vi efter at have gjort de første erfaringer med PREP-kurser i Sundkirken, hvor jeg på daværende tidspunkt var sognepræst.

Artiklen skrev jeg efter en studieorlov fra sognepræstestillingen, hvor jeg i fire måneder var stipendiat ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad i Norge. Her arbejdede jeg som sjælesørger samtidig med at jeg tog mit første kursus i den Pastoral-Kliniske Uddannelse (PKU).

Frikirkenets blad Domino lavede et temanummer om sektproblematikken, bl.a. med et ungt par, som en tid havde været en del af frikirken Faderhuset. Jeg blev interviewet om mine erfaringer med at hjælpe mennesker, som ønsker hjælp til at bearbejde de oplevelser, de har haft i et usundt kirkeligt miljø.

Efter jeg blev ansat som landsleder i det kristne børnearbejde, LM Kids, har jeg arbejdet med sjælesorg i forhold til børn. Kristent Pædagogisk Institut bad om en artikel om emnet.

Mange mennesker gør brug af behandlings- og meditationsformer som mindfulness, når de føler sig stresset. Men har kirken noget andet at tilbyde – et alternativ, som er bibelsk funderet?

Er sjælesorg ikke netop – i modsætning til terapi – karakteriseret ved, at Gud inddrages i samtalen? Jo! Og det betyder ikke, at Gud skal nævnes, at der skal bedes, citeres bibelvers eller lyses en velsignelse, før der er tale om sjælesorg.