Sjælesorg

Hvad er sjælesorg?

Sjælesorg er en fortrolig samtale mellem mennesker, hvor en sjælesørger inviteres ind i et menneskes livsfortælling. En samtale varer som regel en time. Du bestemmer indholdet i samtalen. Du bestemmer også, om du ønsker flere samtaler. Jeg noterer ikke noget ned og fører ikke referat af vore samtaler. Ønsker du, at jeg skal bede for dig eller sammen med dig, gør jeg det. Det, du fortæller mig, forbliver mellem os.

Livsfortælling er at fortælle om livet på godt og ondt. Hvert menneske har sin fortælling. Nogle fortællinger er aldrig blevet fortalt før. Andre har vi brug for at fortælle på ny. Livet kan blive så udfordrende, så tungt eller så rodet, at vi har brug for en fortrolig samtalepartner.

En af de store danske fortællere, Karen Blixen, skriver et sted: ”Når man fortæller, sætter man ting sammen, som er gået i stykker!” Det gælder også i sjælesorgen.

Sjælesorg kan ikke forandre fakta, men kan forandre fokus.

Hvem er sjælesorg for?

At bede om en samtale kan være en stor overvindelse for nogle. Mange af os er blufærdige og vil helst ikke udstille os for andre. Nogle af os synes det er et nederlag at skulle bede en anden om hjælp. Og nogle tror ikke deres fortælling er vigtig.

Sjælesorg er en del af den kristne diakoni, kristen livs- og troshjælp. Jeg er ikke psykoterapeut eller læge. Jeg fører ikke journaler; og jeg indberetter ikke til myndigheder. Jeg er et kristent menneske, som ønsker at lytte til hele mennesket. Ikke kun de fysiske, psykiske eller sociale dimensioner, men også de eksistentielle eller åndelige dimensioner klinger med i mange af livets udfordringer.

Enhver er velkommen uanset religiøs indstilling til samtaler om alt mellem himmel og jord, som behøver fortrolighedens rum.

 

Ønsker du at kontakte mig for en samtale, kan du kontakte mig her.

 

Hvor og hvem

Samtalen kan finde sted i mit samtalerum nær Nykøbing F.

Jeg kan også komme til dig. Af og til har jeg også samtaler i Odense og Silkeborg.

Parsamtaler er en mulighed.

Af og til arrangerer jeg Time-out-ophold med mulighed for flere samtaler over nogle dage.

 

Tavshedspligt

Hvem og hvad jeg er blevet betroet i en sjælesorgssamtale forbliver tavshedsbelagt.

  • Faglig kvalitetssikring af min sjælesorg fordrer, at jeg selv modtager supervision på mit arbejde. I den sammenhæng kan jeg inddrage erfaringer fra sjælesorg, men da altid i anonymiseret form.
  • Lov om Social Service påbyder alle underretningspligt, når det gælder særlige forhold for børn under 18 år.