Vi har ofte nævnt, berettet og talt om, hvor stort et indtryk, din “afholdelse” af gudstjenesten har gjort. Et højaktuelt budskab, om verdens udfordringer indhyllet Biblens lige så – fortalt varmt og i munter tone.
46-årig kvinde i en mail

Jeg kommer gerne og prædiker eller giver bibelundervisning i foreninger, fællesskaber og menigheder.
Jeg har erfaring med at prædike i sammenhænge, hvor fortroligheden med den kristne tro er stor; ligesom jeg kan prædike i sammenhænge, hvor tilhørerne ikke har stort kendskab til kristendom.
Jeg forkynder ved børne-, ungdoms- og familiearrangementer, ved gudstjenester, enkeltarrangementer, møderækker, lejre mm.
Jeg prædiker gerne efter opgivet bibeltekst eller emne. Fra Folkekirken er jeg fortrolig med kirkeårets tekstrækker.

I min forkyndelse tilstræber jeg at tale enkelt og bruger gerne visuelle medier som PowerPoint, filmklip og dagligdags erfaringer til at understøtte formidlingen. Det hjælper både børn, unge og voksne til at fange budskabet. I nogle rum er visuel formidling dog ikke særlig anvendelig.

Hvis jeg fornemmer, at tilhørerne er motiverede for det, inddrager jeg dem gerne i dialog, da det ofte er med til at anspore både mig som forkynder eller underviser og tilhørerne.
Har I lyst til at drøfte en forkynder- eller undervisningsopgave, så kontakt mig her.

Se oversigt over emner her.