Supervision

Jeg tilbyder supervision – arbejdsvejledning – til præster, øvrige kirkeligt ansatte, medarbejdere i kristne organisationer og missionærer i international mission. For alle gælder det særlige, at deres arbejde og tro er tæt vævet sammen i opgaver og arbejdsrelationer.

Jeg arbejder både med individuel supervision og supervisionsgruppe. For aftale om supervisionsforløb og ønsker til et sådan, kontakt mig.

  • Supervisionsgruppe ( 6 deltagere) – en refleksionsmodel (se her)
  • Arbejdsvejledning – missionær i international mission (se her)
  • Individuel supervision (se her)

Det er muligt for en kirke eller organisation at lave en aftale for en henvisningspraksis, der sikrer den samtalesøgende medarbejder størst mulig konfidentialitet.

Missionsorganisationer med internationale missionærer kan lave aftaler om periodiske skype-samtaler med missionærer. Det har i tilsvarende aftalepraksis mellem sjælesørger og missionsorganisationer vist sig at være en god investering for både medarbejder, dennes familie og arbejdsgiveren.

I foråret 2019 gennemfører jeg en supervisionsgruppe for sjælesørgere i samarbejde med Agape. Det sker i Silkeborg. Se mere og tilmeld dig her.

 

Hvem er sjælesørger for sjælesørgeren?

Nogle præster og kirkeligt ansatte efterspørger af og til en sjælesørger, der selv har et indgående kendskab til tro, kristendom og præstegerningens indhold. I de kirkelige organisationer efterspørges noget tilsvarende.

Kirkerne og organisationerne har selv mange gode folk, som kan hjælpe hinanden. Nogle gange har medarbejderen alligevel lyst til at tale med en udenfor ‘systemet’, samtidig med at de altså gerne vil have, at vedkomne er bekendt med den arbejdskultur, som findes i de kirkelige miljøer.

Jeg har både været sognepræst i 14½ år og ansat i en missionsorganisation i 3½ år. Jeg tilbyder mig som samtalepartner for kirkelige medarbejdere. Ud over at være udenfor medarbejderens arbejdsplads, skal jeg heller ikke referere til deres overordnede omkring indholdet i samtalerne.