Påvirk med respekt

06-03-2019

anmeldt af Dan K. Månsson

Samtidig med en heftig debat om social kontrol i kølvandet på TV2-dokumentarserien ”Guds bedste børn” fra anden del af januar 2019 udkom Carsten Hjorth Pedersens bog ”Påvirk med respekt”. Bogen rammer lige ned i diskussionen af social kontrol.

Budskabet om respektfuld påvirkning er skrevet til forældre, pædagoger, lærere, klubledere og forkyndere. Forfatteren er leder af Kristent Pædagogisk Institut, som primært fokuserer på kristen formidling til børn. Det præger bogen, men budskabet gælder også i al relation mennesker imellem.

Bogens otte kapitler har en gennemgående model, en videreudfoldelse af modellen udviklet til afhandlingen Påvirkning med respekt – Skoleliv mellem intimisering og desertering (Gyldendal 2007). Modellen skitseres i kapitel 2 med påvirkningsmåderne intimisering, desertering, konfrontering og tilbagetrækning. De to første karakteriseres som svigt af medmennesket, mens de to sidste karakteriseres som respektfuld påvirkning, hvad enten det gælder børn eller voksne.

Hvert eneste kapitel uddyber de fire begreb og eksemplificerer dem konkret, hvilket gør bogen både livsnær og letlæselig. Hen ad vejen drøfter forfatteren sund og usund påvirkning gennem opdragelse, undervisning, forkyndelse og mediepåvirkning.

Gennem bogen tegnes et billede af den nødvendige påvirkning af børn, så de får hjælp til at navigere i livet (konfrontering), samtidig med at forfatteren har en tro på nødvendigheden af den voksnes tilbagetrækning, så barnet får lov til at finde sin vej. Samme dynamik gælder i forkyndelse og undervisning for voksne.

Carsten Hjorth Pedersen giver med denne bog et væsentligt bidrag til drøftelsen af social kontrol, hvor en tydelig skelnen mellem intimisering og konfrontering, desertering og tilbagetrækning vil gavne drøftelsen.

Det øger bogens læseværdighed, at dens forfatter ikke er blind for den intimisering, som finder sted i nogle kristne hjem, skole- og klubmiljøer. Carsten Hjorth Pedersen er ihærdigt optaget af at ivaretage barnet og fremme den gode relation mennesker imellem.

I småtingsafdelingen kan nævnes, at enkelte fagudtryk kan forstyrre den almindelige forælder, ligesom en del gentagelser af den gennemgående model nok kunne være sparet væk. Når det så er sagt, er bogen godt skrevet, en sober hjælp til respektfuld påvirkning og en kærkommen kommentar til en samtidig debat.

Carsten Hjorth Pedersen
Påvirk med respekt
Logos Media / Credo 2019
176 sider – 149,95 kr.
ISBN 978-87-7425-811-7