Skam i fællesskabet

17-06-2018

Seminar

Tirsdag 10. juli kl. 19:00
FamilieCamping på Mørkholt Strand Camping
Det kristne fællesskab kan både nære den enkeltes skam, endda øge skammen! Og fællesskabet kan mindske den enkeltes skam. Kristne fællesskaber har traditionelt haft fokus på skyld og skyldfølelse. i lige så høj grad må vi i dag have bevidsthed om skammen. I seminaret drøfter jeg – gerne i dialog med tilhørerne -, hvad vi skal være opmærksomme på og sørge for, så fællesskabet opleves nærende og ikke skambelastende.